TẠP CHÍ GOLF

Tạp chí golf: Thiết bị đo đạc chuyển động của gậy putter

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:55 ngày 19/12/2022

Để phân tích chuyên sâu về gậy putter, nhiều chuyên gia đã sử dụng một thiết bị có tên là Capto. Đây là một thiết bị đo đạc chuyển động của gậy putter.