CHÀO VIỆT NAM 11H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 24/12/2014

Bộ tài chính muốn tăng thuế thu nhập xăng E5 Gấp 7 lần - Băn khoăn quy định đặt tên văn phòng công chứng - CPI cả nước giảm 0,2% trong tháng 1/2015 - Công điện của thủ tướng 

đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón tết