ĐỐI THOẠI

Chủ đề : Giải pháp giúp doanh nghiệp phục hồi?

Phát sóng 19:45 ngày 24/10/2021

Khách mời:

1. Bà Ngô Thị Lương TGĐ Công ty cổ phần VNS

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà Phó TGĐ Công ty TNHH MasterBatch Việt Nam

3. Ông Nguyễn Quốc Trung Phó TGĐ Công ty TNHH cung ứng nhân lực Nhân Kiệt

Thực hiện: