CHÀO VIỆT NAM 11H

Phát sóng 11:00 ngày 24/06/2022