TẠP CHÍ GOLF

Tạp chí Golf: Tình huống đánh bóng bay qua cây cối

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:55 ngày 24/04/2023

Trong các chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị tình huống khi bóng rơi gần gốc cây và trong rừng cây. Đối với tình huống khi cây chắn đường bóng bay thì cách xử lý như thế nào?