ĐỐI THOẠI

Chuyển đổi xanh – Hướng đến phát triển bền vững

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 24/09/2023

Khách mời tham gia chương trình:

  • Ông Vũ Chí Dũng
    •  Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  • Bà Trần Thị Thuý Ngọc 
    •  Phó Tổng giám đốc thường trực Deloitte Việt Nam
  • Bà Lục Vân Hà 
    •  Nhà sáng lập HRhientai, Tổng giám đốc điều hành Tipu Edu