TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

BẤT ỔN THỊ TRƯỜNG VÀNG : ĐẤU THẦU VÀNG CÓ GIÚP ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ?

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 22/04/2024

Trước thông tin, ngày 22/4 Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng để tăng cung và ổn định thị trường vàng. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC.Thông tin này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của thị trường. Như vậy là sau 11 năm, kể từ phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào năm 2013  đến nay, NHNN sẽ quay trở lại việc tổ chức đấu thầu vàng miếng. Vậy giải pháp đấu thầu vàng lần này có giúp ổn định được thị trường vàng hay không ? Các chuyên gia đánh giá như thế  nào về giải pháp này.