TÀI CHÍNH THUẾ

Giải pháp nào ngăn chặn tình trạng hóa đơn giả, trốn thuế

Phát sóng 21:35 ngày 22/06/2022

Hóa đơn điện tử là giải pháp để khống chế tình trạng hóa đơn giả, trốn thuế, gian lận hoàn thuế từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh việc chủ động triển khai quyết liệt, nhanh chóng tới từng địa phương sẽ cần thêm giải pháp gì để người dân và doanh nghiệp thực sự tiếp cận hóa đơn điện tử trong thời gian sớm nhất?

Thực hiện: