CHÀO VIỆT NAM 11H

Phát sóng 11:00 ngày 22/04/2016