TÀI CHÍNH THUẾ

Chính sách thuế: Hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển bền vững

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 20/03/2024

Thời gian qua , Dư âm của hậu Covid-19 cùng những khó khăn thách thức từ bên ngoài và nội tại nền kinh tế trong năm 2023 đã tiếp tục tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã cụ thể hóa cam kết đồng hành với cộng đồng DN thông qua các đề xuất ban hành và ban hành theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ thuế, phí thiết thực và hiệu quả, tạo bệ đỡ vững chắc cho DN phục hồi và phát triển. Những chính sách hỗ trợ đã được ban hành khá đồng bộ, thống nhất từ sản xuất kinhdoanh, thậm chí tới mối quan hệ giữa  DN và người lao động. Tất cả những hỗ trợ rất kịp thời, đúng lúc tới doanh nghiệp khi gặp khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, gia tăng năng lực DN, từ đó tăng năng lực nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.