CHÀO VIỆT NAM 11H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 22/01/2015

Năm 2015, cả nước giải quyết việc làm trên 1,5 triệu lao động - Giải pháp cho doanh nghiệp để hội nhập và cạnh tranh trong năm 2015 - Ra mắt hội đồng tư vấn cảu ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu - Hà Nội triển khai công tác tư pháp năm 2015