INTO VIỆT NAM

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 21/12/2014

Chương trình sẽ cung cấp bức tranh toàn cảnh về kinh tế Việt Nam trong tuần từ 15/12 đến 19/12/2014