TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN : DƯ NỢ TĂNG NHƯNG VẪN ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 20/11/2023

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững,góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương đã nỗ lực vào cuộc,phối hợp thực hiện đồng bộ các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là các khó khăn vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn.Việc thực hiện các giải pháp này đã có hiệu quả ra sao, tín dụng cho bất động sản hiện nay đã có những chuyển biến như thế nào?