XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

EVFTA – Hiệp định FTA VN tận dụng tốt nhất trong năm đầu thực thi

Phát sóng 21:35 ngày 20/11/2021

Sau hơn một năm có hiệu lực, kể từ 1/8/2020, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã mang lại nhiều kết quả tích cực, có ý nghĩa lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, thương mại trong nước và thế giới. Các Hiệp định thương mại tự do nói chung và Hiệp định EVFTA nói riêng được cho là nền tảng quan trọng để Việt Nam vượt qua các tác động tiêu cực của dịch bệnh. EVFTA cũng được đánh giá là hiệp định thương mại tự do Việt Nam tận dụng tốt nhất trong năm đầu thực thi. Tuy nhiên, ngoài những cơ hội thì EVFTA cũng đặt khá nhiều thách thức cho DN Việt Nam, nhất là việc thực thi các cam kết thể chế, chính sách pháp luật sau đường biên giới…

Thực hiện: