XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Liên kết tạo đầu ra ổn định cho nông sản Việt

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 18/05/2024

Liên kết giữa người sản xuất, nông hộ và doanh nghiệp nhằm thay đổi thực trạng manh mún, nhỏ lẻ, tự phát của nền nông nghiệp Việt Nam. Thực tế thời gian qua, liên kết theo chuỗi đã mang lại hiệu quả như nâng cao chất lượng nông sản, chuyển sản phẩm nông nghiệp thành một thương phẩm, đảm bảo yêu cầu chuẩn mực của thị trường. Liên kết cũng đã khắc phục được tình trạng được mùa mất giá hay câu chuyên nông dân bội tín với doanh nghiệp hay thương lái bỏ cọc. Vì vậy, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị là hướng đi tất yếu trong canh tác nông nghiệp, đặc biệt là đối với mặt hàng lúa gạo và cà phê. Đây cũng là nội dung của chương trình tuần này. Kính mời quý vị quan tâm theo dõi.