HỘP TIN VIỆT NAM 11H

Phát sóng 18:00 ngày 20/01/2015

Hoàn tiền vé đối với chuyến bay trễ từ 5 giờ trở lên - Nhập khẩu từ Trung Quốc vượt nghưỡng 40 tỷ USD - Tăng vốn điều lệ tổng công ty thuốc Lá Việt Nam

Thực hiện: