XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

TÌM KIẾM THỊ TRƯỜNG MỚI CHO DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 19/08/2023

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 194,73 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều ngành hàng gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do tổng cầu trên thế giới giảm.

Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm các thị trường mới, tận dụng các hiệp định thương mại đã ký kết được xem như một cánh cửa để gỡ khó cho xuất khẩu.

Vậy hành trình tìm kiếm thị trường mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang diễn ra như thế nào?