TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG THỪA TIỀN, NHƯNG VẪN KHÓ CHO VAY

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 18/12/2023

Số liệu cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy đến cuối tháng 11/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,21%, thấp hơn so với chỉ tiêu định hướng đầu năm. Cuối năm là giai đoạn nước rút khi doanh nghiệp phải tăng tốc sản xuất, kinh doanh nhằm đạt kế hoạch. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần tăng vốn, quản lý chặt chẽ dòng tiền để giảm chi phí và thu về lợi nhuận cao nhất.  Việc tiếp vốn cho khối này được xem là rất quan trọng, đặc biệt là nguồn vốn ưu đãi với lãi xuất thấp để phục hồi. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp không vay được vốn tín dụng vẫn còn tương đối nhiều.  Thực trạng "kinh tế thiếu vốn nhưng khó hấp thụ" khiến doanh nghiệp vẫn khát vốn, ngân hàng thương mại vẫn “dư tiền” nhưng không thể cho vay.