THẾ GIỚI SỰ KIỆN

hội nhị thượng đỉnh g20 đạt kết quả vượt mong đợi

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:15 ngày 16/09/2023