ĐỐI THOẠI

Quản lý kinh doanh vàng - Những vấn đề cần quan tâm?

Phát sóng 19:45 ngày 19/06/2022

Khách mời:

Ông Phạm Ngọc Hùng - Phó viện trưởng

viện nghiên cứu chính sách pháp luật & phát triển


Ông Phạm Xuân Hoè - Nguyên Phó viện trưởng

Viện chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước

PGS.TS Ngô Trí Long - Chuyên gia kinh tế

Thực hiện: