TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

VỐN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 27/03/2023

Bức tranh kinh tế 2 tháng đầu năm 2023 đã có những tín hiệu khả quan với một số chỉ tiêu khởi sắc như tỷ lệ vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tăng 3,2% cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký mới gấp 3 lần…Tuy vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm ở nhiều địa phương có quy mô công nghiệp lớn. Số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động thấp hơn nhiều số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tính chung 2 tháng này, cả nước có 37,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khí con số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lên tới 51,4 nghìn doanh nghiệp.

Theo ghi nhận, một trong những nguyên nhân lớn dẫn tới quyết định rút lui của doanh nghiệp là việc thiếu hụt nguồn vốn.

Câu hỏi đặt ra là thực trạng những khó khăn trong quan hệ vay vốn giữa doanh nghiệp với ngân hàng hiện ra sao? Hướng đi nào để tháo gỡ được những vấn đề này?