TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

GỠ KHÓ BÀI TOÁN TÀI SẢN ĐẢM BẢO TRONG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 20/03/2023

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong năm 2022, cả nước có 208.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30,3% so với năm 2021.

Doanh nghiệp trở lại, đi kèm là nhu cầu vốn tăng cao, nhưng đa phần các doanh nghiệp đều kêu khó khi không đáp ứng được các yêu cầu về tài sản đảm bảo để có thể vay được nguồn vốn tín dụng như kỳ vọng. Câu hỏi đặt ra là thực trạng những khó khăn của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn về tài sản đảm bảo của ngân hàng ra sao? Hướng đi nào để tháo gỡ được những vấn đề này?