TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Rủi ro tăng lãi suất

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:45 ngày 18/04/2016

Các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đều dự đoán lãi suất sẽ tăng trong năm nay. HSBC cho rằng sẽ tăng 0,5% ngay trogn Q3 tới, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: tăng 1%. Rủi ro tăng LS đến từ đâu? Nguyên nhân chính là gì? Áp lực chi phí sẽ càng nặng gánh trên vai doanh nghiệp.