TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Ngành ngân hàng: Nhận diện thách thức 2022

Phát sóng 21:35 ngày 17/01/2022

Số liệu của NHNN cho biết, trước diễn biến của đại dịch, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,9% (cuối năm 2020 ở mức 1,69% - tăng 0,21%); tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu là 3,79%. Đáng chú ý, nếu tính cả các khoản nợ đến hạn mà chưa trả được cơ cấu theo các Thông tư 01, 03, 14 cũng như nguy cơ chuyển thành nợ xấu thì tỷ lệ này có thể tăng lên 7,31%, thậm chí còn có xu hướng tăng cao hơn khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Rõ ràng, đây là con số không mong muốn nhưng không thể tránh khỏi do tác động của dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp không trả được nợ, tất yếu dẫn đến nợ xấu tăng lên, song điều quan trọng là hệ thống ngân hàng đã nhận diện được vấn đề.

Thực hiện: