XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Ngành thủy sản năm 2015 sẽ có nhiều thách thức

Nguồn: SCTV8 - VITV
09:30 ngày 18/01/2015

Năm 2015, ngành thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 8,5 tỷ USD - đây được xem là con số ấn tượng khi ngành còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Thủy sản Việt Nam đã phát triển bền vững, ngành thủy sản phải làm gì để vượt qua những rào cản tại các thị trường lớn?