INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN

Cách thức cải cách nộp thuế cho VN

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 18/01/2015

Việt Nam đặt mục tiêu giảm số giờ làm nộp thuế xuống 167 giờ trong năm 2015