TẠP CHÍ GOLF

Tạp chí Golf: Một số thay đổi lớn trong luật golf năm 2022

Phát sóng 21:55 ngày 17/01/2022

Royal & Ancient (R&A) cùng Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) ra luật chơi chung, đồng thời quản lý và phát triển golf thế giới. Trong năm 2021, hai tổ chức này thông báo điều chỉnh quy định nghiệp dư, gậy driver và tài liệu đọc green, áp dụng từ 1/1/2022. PGA Tour là đấu trường chuyên nghiệp đầu tiên theo lộ trình này. Quy định mới này có hiệu lực từ đầu năm 2022.

Thực hiện: