ĐỐI THOẠI

Tình hình tiếp cận vốn của doanh nghiệp Việt?

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 17/09/2023

Khách mời:

- Ông Phạm Xuân Hoè 

 Nguyên Phó Viện trưởng Viện chiến lược ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước

- Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT

 CEO AZA Travel

- Luật sư Nguyễn Tiến Lập 

 Văn phòng luật sư NHQuang & cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam