TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

KHƠI DÒNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 15/05/2023

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng đánh giá các doanh nghiệp bất động sản trong 3 tháng đầu năm hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn phải giãn tiến độ, dừng triển khai thực hiện dự án.

Tính riêng trong quý 1, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt là 341 doanh nghiệp (tăng 30,2%) và 1.816 doanh nghiệp (tăng 60,7%) so với cùng kỳ năm trước.

Vậy thực trạng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp bất động sản trong thời gian qua như thế nào? Và cần giải pháp gì để khơi thông dòng vốn cho bất động sản trong thời gian sắp tới?