NỘI DUNG CHI TIẾT
 

CHÀO VIỆT NAM 11H

Nguồn: SCTV8 - VITV
11:00 ngày 16/05/2017