CHÀO VIỆT NAM 11H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 16/01/2015

Quản lý thị trường thu nộp ngân sách hơn 396 tỷ đồng - 100 tỷ đồng cho xúc tiến thương mại năm 2015 - Việt Nam và Argentina tiếp tục phá kỷ lục về trao đổi thương mại - Đề nghị báo cáo tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp