TÀI CHÍNH THUẾ

Chính sách tài khóa tích cực hỗ trợ nền kinh tế vượt khó

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 07/02/2024

Trong bối cảnh nguồn thu NSNN bị ảnh hưởnglớn trong khi vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi cho các hoạt động thường xuyên, đảmbảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là nhu cầu chi cho an sinh xã hộitạo ra thách thức lớn đối với cân đối NSNN thì việc thực hiện các chính sách hỗtrợ nêu trên càng thể hiện sự quyết tâm luôn đồng hành, hỗ trợ DN, người dâncủa Bộ Tài chính.

Năm 2023, để kịp thời, thực hiện chủ trươngcủa Chính phủ cũng như chủ động trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và tài chính - ngân sách, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, đềxuất với các cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền, chínhsách, giải pháp hỗ trợ tài chính hỗ trợngười dân, doanh nghiệp kịp thời và đi vào cuộc sống hiệu quả.