XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Năm 2015: Ngành thép dự báo nhiều khó khăn

Nguồn: SCTV8 - VITV
09:30 ngày 15/02/2015

Năm 2014, lượng thép hợp kim nhập khẩu đạt hơn 4 triệu tấn, tăng cao đột biến 105% so với cùng kỳ. Việc thép chứa hợp kim bo nhập khẩu được hưởng thuế 0% ảnh hưởng thế nào đến ngành thép trong nước. Năm 2015 khi nhiều hiệp định thương mại được ký kết, cơ hội và thách thức của ngành thép sẽ là gì? Tất cả sẽ có trong chương trình tuần này