ĐỐI THOẠI

Nhìn lại kinh tế Việt Nam 2021 và dự báo 2022(P2)

Phát sóng 19:45 ngày 16/01/2022

Khách mời:

GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Uy viên Uy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội
Ông Phạm Xuân Hoè – Nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước

TS Nguyễn Đình Cung – Nguyên Viện trưởngViện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương

Thực hiện: