XUẤT NHẬP KHẨU

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:30 ngày 15/01/2015

Xuất khẩu thủy sản 2015: Sáng nhất vẫn là con cá Tra - Xuất khẩu sang hoa Kỳ: Việt Nam dẫn đầu Asean - Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ Năm 2000: 800 triệu ( chiếm 1%) Nawm2014: 28,5 USD (chiếm 22%)