XUẤT NHẬP KHẨU

Thứ 2 - Thứ 6: 20h35 - 20h45

Tóm tắt, phân tích, so sánh tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam và xuất nhập khẩu của các nước, các châu lục. GIÁ CẢ và CON SỐ những phân tích đa chiều về số lượng và giá cả các mặt hàng xuất nhập khẩu có biến động lớn trong ngày, nguyên nhân, xu hướng, bảng giá. CƠ HỘI GIAO THƯƠNG giới thiệu thị trường, nhu cầu xuất, nhập khẩu của các quốc gia, cơ hội đầu tư, các hội nghị và hội chợ thương mại.