TÀI CHÍNH THUẾ

NGÀNH THUẾ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỤC VỤ HIỆU QUẢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 15/05/2024

Thời gian qua, ngành Thuế đã tiên phong trong chuyển đổi số, tạo thay đổi lớn về phương thức điều hành quản lý, quy trình làm việc; cùng với Bộ Tài chính hướng tới nền tài chính thông minh, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống gian lận thuế; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.Hệ thống công nghệ thông tin của toàn ngành đã triển khai nhiều nhiệm vụ mới, với trọng tâm là chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.Việc triển khai thành công các nhiệm vụ CNTT đã góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, giúp tăng thu ngân sách, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.