TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NĂM 2024: LIỆU CÓ KHẢ THI?

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 11/03/2024

Năm 2024 được đánh giá là năm tăng tốc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.  Để nâng cao hiệu quả điều hành các công cụ chính sách tiền tệ và quyết liệt thực hiện các các giải pháp về điều hành lãi suất, tín dụng nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Ngày 5/3/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 18/CĐ-TTg về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024. Trong Công điện, Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay gắn với tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Vậy thực tế triển khai tín dụng những tháng đầu năm 2024 ra sao ? Liệu mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2024 có khả thi ?