TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 13/05/2024

Thưa quý vị, trước đây khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phải thế chấp bằng tài sản đảm bảo là nhà cửa, đất đai, công xưởng với mức vay chỉ được từ 70 đến 80% thì nay có một loại hình có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn không cần tài sản đảm bảo, và mức tài trợ có thể lên tới 90, thậm chí một số trường hợp là 100%. Vậy loại hình đó là gì? Có khó tiếp cận hay không? Và tiêu chuẩn để được vay là gì?