CHÀO VIỆT NAM 11H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 13/01/2015

TKV: Doanh thu toàn tập đoàn năm 2014 tăng 14% - Phí tạm ứng vốn kho bạc nhà nước quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn EVN đề nghị tăng thêm chi phí vào giá điện 2015 - Hà Nội: 16 000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ tết nguyên đán Ất Mùi - 23% phụ nữ tham gia quản lý