INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN

Báo cáo thường niên về thị trường lao động Việt Nam

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 12/04/2015
Năm 2015, lần đầu tiên Việt Nam sẽ có báo cáo thường niên về thị trường lao động. Báo cáo được phối hợp thực hiện giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Vậy báo cáo này nhằm mục tiêu gì và sẽ giúp gì cho các doanh nghiệp trong nước.Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Gyorgy Janos Sziraczki, Giám đốc ILO Việt Nam.