TẠP CHÍ GOLF

Tạp chí Golf: 2023: Đánh dấu bước phát triển vượt bậc của làng golf Việt

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:55 ngày 12/02/2024

2023 là một năm thành công và đánh dấu bước phát triển vượt bậc của làng golf Việt với rất nhiều thành tích đáng chú ý. Bên cạnh đó là những sự kiện nổi bật của quốc gia cũng như hợp tác quốc tế.