TẠP CHÍ GOLF

Sự phát triển của các hội Golf Việt Nam

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 12/01/2015

Với sự phát triển của phong trào Golf mạnh mẽ như hiện nay, ngoài việc tăng số lượng sân Golf, sân tập golf thì sự ra đời của Hội Golf là một tất yếu trong quá trình hội nhập. Golf Việt Nam đã có bước chuyển mình khi ngày càng có nhiều hội golf được thành lập