INTO VIỆT NAM

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:30 ngày 12/01/2015

Thủ tướng phê duyệt chương trình phát triển 5 ngành có lợi thế - Doanh số ô tô năm 2014 tăng 38,2%. Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình động bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh