TÀI CHÍNH THUẾ

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu: Thêm cơ hội phục hồi kinh tế

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 08/11/2023

Thuế, phí xăng dầu cao khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệpvận tải và ngư dân gặp khó trong sản xuất, kinh doanh. Trong điều kiện kinh tếnăm 2024 dự báo còn nhiều khó khăn, nhất là giai đoạn nửa đầu năm tới.

Vừa qua, Bộ Tài chính đềxuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2024.Theo đó, mức giảm với mặt hàng xăng là 2.000 đồng/lít, mặt hàng dầu từ 600 -1.000 đồng/lít.

 Chính sách giảm thuế BVMT với xăngdầu là điều doanh nghiệp rất mong chờ.