TÀI CHÍNH THUẾ

Siết chặt quản lý thuế với chuyển nhượng bất động sản

Phát sóng 21:35 ngày 11/05/2022

Thời gian gần đây, vấn đềđược dư luận quan tâm là "lỗ hổng" trong quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản đang làm thất thu không nhỏ tiền thuế, gây nên sự thiếu minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhiều UBND cấp tỉnh, ngành thuế cũng đã xâydựng đề án để triển khai chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn phát sinh một số vướng mắc, gây khó khăn .Các nhà tư vấn luật,chuyên gia bình luận gì về vấn đề trên. Làm sao để ngăn chặn các tiêu cực trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản?

Thực hiện: