ĐỐI THOẠI

Tăng tỷ giá tác động đến nền kinh tế

Nguồn: SCTV8 - VITV
11:00 ngày 10/05/2015
Khách mời: Doanh nhân Đoàn Trọng Lý - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Aprocimex; PGS.TS Nguyễn Thị Mùi - Chuyên gia tài chính ngân hàng; TS Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế