INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN

Cơ chế một cửa, một lần dừng

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 11/01/2015

Cơ chế "một cửa, một lần dừng" là một trong những nội dung quan trọng nhất trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ giúp đơn giản hóa đáng kể thủ tục thông quan hàng hóa giữa VN và các nước láng giềng. Vậy cơ chế này hoạt động ra sao và sẽ đem lại những lợi ích gì?