TÀI CHÍNH THUẾ

Miễn thuế đất nông nghiệp: không làm giảm thu nsnn

Phát sóng 21:15 ngày 10/06/2020

Chính sách miễn, giảm thuế được cho là giải pháp có tác động lớn, quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn trong từng thời kỳ; góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này.

Với số thuế được miễn khoảng7 500 tỷ đồng/năm, việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm (2021-2025) có tác động rất lớn đối với nông nghiệp nông dân và nông thôn. 

Đánh giá về tác động của dự thảo Nghị quyết, nhiều ý kiến cho rằng, nếu được thôngqua, chính sách miễn giảm này sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế.

Thực hiện: