TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Phát sóng 21:35 ngày 10/01/2022

Trong những nguồn lực để duy trì hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, nguồn vốn được coi là yếu tố quyết định để doanh nghiệp có thể tồn tại, hình thành, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong bối cảnh bình thường, tiếp cận vốn đã là bài toán không dễ dàng cho đa số doanh nghiệp Việt Nam. Thì nay, trước những tác động của đại dịch Covid-19 thì khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp lại càng trở nên khó khăn hơn.Vậy những khó khăn thực tại trong việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp hiện nay ra sao? Hướng đi nào để nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại?Tất cả sẽ được đề cập trong chương trình TCNH tuần này với chủ đề Tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Thực hiện: